Mustarinda-seura

 

Mustarinda-seura ry:n tarkoituksena on edistää kestäviä arvoja ja elämäntapaa, ekologista ja kulttuurista monimuotoisuutta sekä eri taiteen- ja tieteenlajien, erityisesti nykytaiteen asemaa. Yhdistys rekisteröitiin vuonna 2010.

Yhdistyksen toiminnan ytimessä ovat riippumaton ja kriittinen taide, tutkimus ja koulutus. Toiminta keskittyy Paljakan luonnonpuiston laidalla Kainuussa sijaitsevaan Mustarinda-taloon, jossa on monipuoliset taiteilija- ja tutkijaresidenssitilat ja jossa järjestetään taidenäyttelyitä ja erilaisia tapahtumia. Lisäksi yhdistys kehittää alueellista luonnonsuojelua, retkeilyreitistöjä, luontomatkailua ja kulttuuria.

Mustarindan perustamisen lähtökohtana on ollut havainto niin ekologisen kuin kulttuurisenkin diversiteetin maailmanlaajuisesta kapenemisesta. Omalaatuiset luonnonympäristöt ja paikalliskulttuurit muodostuvat tulevaisuudessa yhä tärkeämmiksi. Kainuun ja Vienan alueen vahva kulttuurillinen traditio on kiinnostava lähtökohta myös uudelle taiteelle ja tutkimukselle. Paljakan vanhojen metsien paikoin täysin luonnontilaiset alueet tarjoavat harvinaisen mahdollisuuden havainnoida luonnon omaa muotokieltä, rakennetta ja toimintaa. Kiinnostavia tutkimuskohteita löytyy niin taiteelliselle kuin tieteellisellekin toiminnalle. Pyrimmekin aktiivisesti tukemaan ajatustenvaihtoa taiteen- ja tieteentekijöiden välillä.

"Nykyisin taiteilija on eräänlainen henkisten arvojen reservi, joka asettuu täydelliseen oppositioon nykyajan tehokkuusajattelua vastaan, jolle myös tiede varaa kunnian sokealla ihailulla. Sanon sokealla, sillä en usko sellaisten tieteellisten ratkaisujen suureen arvoon, jotka eivät edes kosketa ihmisenä olemisen persoonallisia ongelmia.

Esimerkiksi planeettojen väliset lennot näyttävät olevan ylin esimerkki ‘tieteellisestä edistyksestä’ ja kuitenkin, loppujen lopuksi, niissä ei ole kyse muusta kuin ihmisen käyttöön tulevan alueen laajentamisesta. En voi välttää toteamista, että tässä on kysymys yksinkertaisesta materialismin muodosta, joka vie yksilöä kauemmas ja kauemmas hänen sisäisyyden etsinnästään."

- Katkelma Marcel Duchamp:in esitelmästä Hofstrassa Saksassa järjestetyssä seminaarissa 13.5.1960. Suom. Irmeli Hautamäki. Alkuperäinen teksti on ilmestynyt kirjassa Duchamp du signe, Ecrits (1994), Toim. Michel Sanouillet, Flammarion.

Mustarinda-nimen alkuperä

Mustarinta (vanhoissa kartoissa Mustarinda) on muinaista itämerensuomalaista kieltä ja tarkoittaa karhua sekä henkiolentojen kukkuloita. Mustarinnanpuro saa alkunsa Paljakan vaarajonon laella avautuvalta Ristisuolta. Mustarinnaksi kutsutaan myös puron uurtamaa kurua, viereistä jyrkää vaaran rinnettä ja alueen ikivanhoja kuusimetsiä. Korkeimmat vaarat erottuvat tummina ympäristöstään. Myös Kolin vaara on tunnettu 1800-luvun puoliväliin asti Mustarindana korkeutensa ja huipulla sijainneen Karhu-kultin palvontapaikkansa ansiosta. Paljakanvaara on edelleen Mustarindan maita. Tästä kertovat tuoreemmat tilojen nimet kuten Mörkölä, Kontio ja Karhula.

 

 

 

Vuonna 2015 Mustarinda työskentelee ekologisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden puolesta muun muassa pyörittämällä kansainvälistä residenssiohjelmaa tutkijoille ja taiteilijoille, rakentamalla uudenlaista energiajärjestelmää sekä edistämällä Kainuun vanhojen metsien suojelua. Kannatusjäsenyys on uusi tapa tukea yhdistyksen toimintaa. Kiitos!

Mustarinda on vuonna 2009 perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tehtävänä on edistää ekologista ja kulttuurista monimuotoisuutta. Mustarindan tutkimustoiminta kohdistuu erityisesti yhteiskunnan kulttuuristen sekä taloudellisten rakenteiden ja ekologisen kriisin välisiin yhteyksiin.

Yhdistys etsii, kehittää ja kokeilee ajattelutapoja ja käytäntöjä, joilla on edellytyksiä ehkäistä ekologisen kriisin etenemistä ja vastata ympäristö- ja resurssikysymysten yhteiskunnalle ja kulttuurille asettamiin haasteisiin. Jo ensimmäisten toimintavuosien aikana satoja taiteen ja tutkimuksen ammattilaisia on osallistunut Mustarindan residenssiohjelmaan, näyttelyihin ja muihin moninaisiin tapahtumiin.


Kannatusjäsenyysvaihtoehdot:


30 € / vuosi kannatusjäsenyys

sis.

  • Kannatusjäsenet saavat kerran vuodessa Mustarinda-lehden pdf-version, sähköisen uutiskirjeen sekä ilmaisen sisäänpääsyn Mustarinda-talolla järjestettäviin näyttelyihin.


100 € / vuosi suurempituloiset

sis.

  • Kannatusjäsenet saavat kerran vuodessa pdf-version sekä painetun Mustarinda-lehden, sähköisen uutiskirjeen sekä ilmaisen sisäänpääsyn Mustarinda-talolla järjestettäviin näyttelyihin.


5000 € / mesenaattijäsenet

sis.

  • Mesenaattijäsenet saavat kerran vuodessa painetun Mustarinda-lehden, sähköisen uutiskirjeen sekä ilmaisen sisäänpääsyn Mustarinda-talolla järjestettäviin näyttelyihin.

  • Mesenaattijäsenille toivottaessa yöpyminen, sauna ja illallinen Mustarinda-talossa.

 

Kannatusjäseneksi liittyminen: Lähetä Mustarindalle sähköposti osoitteeseen info@mustarinda.fi ja kerro viestissä nimesi ja postiosoitteesi. Lähetämme sinulle kannatusjäsenmaksun maksutiedot ja liitämme sinut sähköpostilistalle. Lähetämme kannatusmaksupyynnön vuosittain valitsemasi kannatusjäsenyyden mukaisesti.